неділя, 8 травня 2022 р.

Соціальний педагог - це.....

У яких випадках звертатися до соціального педагога?

Професія " соціальний педагог "

Соціальний педагог - це педагогічний працівник, основна мета роботи якого полягає у забезпеченні соціально - правового захисту учнів ліцею та попередженні впливу негативних соціальних чинників на формування та розвиток особистості дитини.

Професійна діяльність соціального педагога має ряд особливостей. Суть її полягає в тому, що на відміну від викладача чи соціального працівника, соціальний педагог має справу у своїй діяльності із здобувачами освіти у процесі їхнього розвитку, соціального становлення.

Слід зазначити, що практичний психолог і соціальний педагог є фахівцями, які не можуть бути взаємозамінюваними. У кожного з них відповідно до фаху своя методологія роботи, інструментарій, напрями та зміст діяльності, що відповідають їх функціональним обов'язкам. Діяльність соціального педагога передбачає створення умов для успішної соціалізації та адаптації дитини, як процесу набуття нею соціальної компетентності, формування і ствердження її, як особистості, входження в активне громадське життя. Соціальний педагог - ключова фігура в закладі освіти, яка покликана об'єднати зусилля родини, ліцею, громадськості, для надання допомоги здобувачеві освіти.

Класне керівництво

День знань 2023 року!